KOULUTAN JA KONSULTOIN

Tulevat koulutukset opettajille

Lue lisää
Lue lisää

PALVELUNI

pexels-max-fischer-5211430 kopio

Kouluille

Juuri nyt oikea aika kehittää koulua!

Minulta saat laadukkaat ja monipuoliset palvelut koulunne kehittämiseen. Tarjoan koulutusta perusopetuksen opettajille, johtoryhmille ja rehtoreille. Tulen myös tueksenne koulunne kehittämisprosessiin.

Tilaa valmis koulutuspaketti tai pyydä tarjous räätälöidystä koulutuksesta.

Lue Lisää
pexels-fauxels-3184303 kopio

Yrityksille ja kunnille

Haluatteko parantaa pedagogisten palvelujenne laatua?

Tuon tiiminne tueksi laaja-alaisen pedagogisen osaamiseni opetuksen ja kasvatuksen alalta. Autan teitä palvelunne pedagogisessa muotoilussa, sisällön tuottamisessa ja käyttöönottamisessa.

Luodaan yhdessä palvelu, joka täyttää asiakkaidenne tarpeet nyt ja tulevaisuudessa!

Lue lisää

KUKA OLEN?

UUDISTUMINEN

UTELIAISUUS

USKALLUS

E26CCFAC-4BA5-4DE7-8B24-2DB94A9E80C4_1_105_c

Olen intohimoinen opetuksen ja kasvatuksen kehittäjä opetus-, rakennus- ja sovittelualalla.


Opetusalan kouluttajana tarjoan selkeän teoreettisen taustan lisäksi konkreettisia työkaluja opetus- ja kasvatustyöhön.


Yrityksiä ja kuntia palvelen ammattitaitoisesti ja laadukkaasti.


Haluan saada aikaan positiivisia muutoksia jo tänään ja huomioida tulevaisuuden oppimisen tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla.

kehittäjäopettaja yhtenäiskoulussa

Olen valmistunut luokanopettajaksi vuonna 1996 ja toiminut opettajana useissa kunnissa. Vuodesta 2017 olen toiminut päätoimisena kehittäjäopettajana 1000 oppilaan yhtenäiskoulussa Hollolan kunnassa sekä tutoropettajana Päijät-Hämeen seudulla.


Kehittäjäopettajana olen perehtynyt syvällisesti opetussuunnitelman mukaiseen pedagogiikkaan ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Kehittäjänä olen tehnyt yhteistyötä kaikkien aineryhmien kanssa vuosiluokilla 0-9. Lisäksi olen koordinoinut opetusalan hankkeita sekä osallistunut aktiivisesti seudulliseen kehittämistyöhön.


Minulla on laaja ja monipuolinen osaaminen opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä oppimisen arvioinnista.

Yhteisöllisen oppimisen osaaja

Oma opetukseni on pitkään perustunut tutkivaan ja yhteisölliseen oppimiseen. Näen tutkivan oppimisen keskeisenä ratkaisuna koulujen pedagogiikan kehittämisessä. Siinä oppilas on aktiivinen oppimisprosessin rakentaja. Yhteisöllisen oppimisen monipuolisten työtapojen myötä laaja-alainen osaaminen tulee osaksi arkea. Toimin tutkivan oppimisen kouluttajana Editalla.

Restoratiivinen kasvattaja

Restoratiivinen ajattelu on ohjannut työtäni koulun toimintakulttuurin kehittämisessä. Siinä lapsi tai nuori on keskeinen toimija ja rangaistusten sijaan pyritään ratkaisukeskeiseen muutokseen. Olen toiminut vuosia koulusovittelijana, vertaissovittelun ohjaajana ja Suomen Sovittelufoorumin vertaissovittelun koulutustehtävissä. Sydäntäni lähellä on aina ollut kiusaamisen vastainen työ. Olen hakenut ratkaisua kiusaamisen sammuttamiseen restoratiivisen keinoin. Olen kehittänyt useita restoratiivisia työkaluja oman kouluni kasvatustyöhön.

VESO-koulutusta

Olen toiminut VESO-kouluttajana useissa kunnissa. VESO-koulutusta olen pitänyt monista opetussuunnitelman keskeisistä teemoista, kuten arvioinnista, monialaisista oppimiskokonaisuuksista, laaja-alaisesta osaamisesta ja tutkivasta oppimisesta. Lisäksi olen toiminut VESO-päivissä kouluttajana uusien koulurakennusten käyttöönotossa. VESO-koulutukseni tekevät opetussuunnitelmasta elävän opetusta ohjaavan asiakirjan ja tarjoavat käytännöllisiä työkaluja opetuksen ja koulun toimintakulttuurin kehittämiseen.

Koulusuunnittelun ja koulurakentamisen pedagoginen asiantuntija

Toimin koulusuunnittelun ja koulurakentamisen pedagogisena asiantuntijana koulurakennushankkeissa esiopetuksesta lukioon. Olen ollut mukana lukuisten koulujen ja koulupihojen suunnittelussa sekä kouluttajana uusien koulujen käyttöönotossa. Koulusuunnittelussa olen perehtynyt tulevaisuuden opetuksen tarpeisiin. Minulla on monipuolinen käsitys erikokoisten kuntien opetus- ja koulutuskulttuurista.

Sari mukana


Koulusuunnittelun ja koulurakentamisen pedagoginen asiantuntija

Helsingin yliopisto / Sovittelu ja restoratiivinen toimintakulttuuri -koulutuksen päätösseminaari, luennoitsija 14.9.2020, 17.11.2020 ja 3.11.2022

OPS-arvioinnin julkistamiswebinaari (Karvi), paneelin jäsen 16.2.2021

Valtakunnallinen Rönsy-seminaari (SSF), työpajan vetäjä 19.11.2020, linkki

Vertaissovittelun ohjaamisen kunniamaininta, linkki

Pihasovittelun esittely Sovittelusanomissa