PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJA

HYVÄ yrittäjä tai kunnan edustaja

Suunnitteletteko opetukseen tai oppimiseen liittyviä tuotteita, palveluita tai tapahtumia?


Minulta saatte pedagogisen asiantuntemuksen.


Työskentelyäni ohjaavia arvoja ovat uskallus, uudistuminen ja uteliaisuus.


Uskallus tarkoittaa minulle valmiutta katsoa rohkeasti oppimisen ja kasvatuksen tulevaisuuteen.


Uudistuminen merkitsee minulle joustavaa ajattelua ja muuntautumiskykyisyyttä.


Uteliaisuus edistää osaamistani ja avaa tuoreita näkökulmia ajatteluuni.

palveluni

pexels-fauxels-3184432
Opetuksen ja oppimisen pedagoginen asiantuntija

Suunnitteletteko tapahtumaa, jossa tarvitaan opetuksen ja oppimisen vahvaa asiantuntijaa? Pedagogiikan monipuolisena asiantuntijana autan teitä toteuttamaan tarpeitanne vastaavan kokonaisuuden erilaisiin tapahtumiin, kuten messuille tai kansainvälisiin kouluvierailuihin.

Ota yhteyttä
Emäkosken koulu 2
Koulusuunnittelun ja koulurakentamisen pedagoginen asiantuntija

Toimin pedagogisena asiantuntijana koulurakennushankkeissa esiopetuksesta lukioon. Tarjoan asiantuntemukseni pedagogisen suunnitelman laatimiseen, koulusuunnitteluun ja koulurakentamiseen. Osaamisalaani ovat erityisesti opetussuunnitelman tuntemus, koulujen toiminnallisuus, muuntojoustavuus, tilatehokkuus, kalustussuunnittelu, pihasuunnittelu sekä oppimisen tulevaisuuden tarpeet.

Ota yhteyttä
pexels-fauxels-3182773 kopio
Pedagogisen asiantuntijan luennot ja työpajat

Tarjoan yrityksille, järjestöille ja opetuksen järjestäjille luentoja ja työpajoja oppimisen ja oppimisympäristöjen nykyisistä trendeistä ja tulevaisuuden suuntaviivoista. Tuon oppimiseen liittyviin hankkeisiinne monipuolisen pedagogisen asiantuntemukseni.

Ota yhteyttä
pexels-fauxels-3184325
Pedagoginen muotoilu

Tarjoan tuotekehittelyyn tueksenne käytännöllisen ja laaja-alaisen pedagogisen osaamiseni. Tuon oman innostukseni ja osaamiseni osaksi tiimiänne. Autan teitä kehittämään pedagogisesti laadukkaita tuotteita. Autan teitä löytämään pedagogisesti toimivan toteutuksen heti alkumetreiltä.

Ota yhteyttä
pexels-vojtech-okenka-392018 kopio
Pedagogisen sisällön tuottaminen

Onko teillä tuote, mutta pedagoginen sisältö puuttuu? Tarvitsetteko tukea pedagogisen sisällön kirkastamisessa? Autan sisällön ideoinnissa ja luomisessa. Tuon tiimiinne monipuolisen ja syvällisen pedagogisen osaamiseni ja perusopetuksen kentän tuntemukseni.

Ota yhteyttä
pexels-fox-1595391 kopio
Pedagoginen koulutus

Tarvitsetteko tuotteenne käyttöönottamisessa pedagogista asiantuntemusta? Autan teitä suunnittelemaan ja toteuttamaan tuotteenne sujuvan käyttöönottamisen. Tarvittaessa toimin kouluttajana.

Ota yhteyttä

Pedagoginen asiantuntemukseni

Perusopetuksen opetussuunnitelman syvällinen tuntemus

Koulurakennusten toiminnallisuuden suunnittelu

Koulupihan toiminnallisuuden suunnittelu

Alkuluokkatoiminta

Vuorovaikutteinen ja toiminnallinen oppiminen

Perusopetuksen toimintakulttuurin monipuolinen tuntemus

Perusopetuksen tavoitteiden ja opetussisältöjen hallitseminen

Perusopetuksen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja niiden toteuttaminen opetuksessa

Oppilaan laadukas ja kunnioittava kohtaaminen

Kiusaamisen vastainen työ

Opetuksen kehittämisen trendit ja tulevaisuus

Ota yhteyttä, niin kerron lisää

Soita, lähetä sähköpostiviesti tai täytä alla oleva lomake. Pakolliset kohdat on merkitty tähdellä (*).

IMG_3613 kopio 3 2


EDUSARI

Sari Kähkönen, KM, kehittäjäopettaja

Kouluttaja ja pedagoginen asiantuntija

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edusari.fi

Puhelin: +358 50 324 9840
Y-tunnus: 3224700-8