KOULUTAN

KONSULTOIN

KEHITÄN

Tulevat koulutukset opettajille

Ilmoittaudu

TEHDÄÄN ARVIOINNISTA HELPPOA!


Koulutuksen sisältö

- Arvioinnin tehtävät ja keskeiset käsitteet pähkinänkuoressa

- Millaista on monipuolinen arviointi?

- Miten valita oikeat arviointimenetelmät?

- Arviointi tukee oppimista

- Vaihtoehtoja kokeelle summatiivisessa arvioinnissa


Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on selkiyttää arvioinnin käsiteviidakkoa, ottaa arvioinnin tehtävät haltuun ja tarjota suuntaviivoja oman arviointityön kehittämiseen. Koulutuksen jälkeen huokaiset helpotuksesta, luotat itseesi arvioinnin toteuttajana ja innostut kokeilemaan!

 

Koulutus järjestetään kaksi kertaa samansisältöisenä:

- ti 21.9.2021 klo 13-16 (ilmoittaudu viimeistään 15.9.2021)

- ke 22.9.2021 klo 13-16 (ilmoittaudu viimeistään 15.9.2021)


Koulutuksen hinta: 75 e/hlö + alv 24 %


Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Koulutukseen otetaan enintään 20 ilmoittautunutta. Koulutus toteutetaan, jos ilmoittautujien määrä on vähintään kymmenen.

Ilmoittaudu

OSALLISTAVA YHTEISÖ LUO HYVINVOINTIA


Koulutuksen sisältö

- Osallistaminen opetuksessa, kasvatuksessa ja koulun toimintakulttuurissa

- Konkreettisia vinkkejä osallistavaan opettamiseen ja kasvattamiseen

- Restoratiivinen kasvatusote osallisuuden ja hyvinvoinnin rakentajana

- Koko koulu kasvattaa -ajattelu


Koulutuksen tavoitteet

Koulutus antaa teoreettista taustaa ja käytännön vinkkejä osallistavan opetuksen toteuttamiseen. Koulutuksessa tutustutaan restoratiiviseen kasvatusajatteluun ja -käytäntöön. Koulutuksessa saat yksinkertaisen työkalun kasvua tukevan kohtaamisen rakentamiseen. Koulutuksessa tutustut myös koko koulun restoratiiviseen kasvatusmalliin, jossa oppilas on itse ratkaisijan asemassa.


Koulutus järjestetään ti 5.10.2021 klo 13-16. Ilmoittaudu viimeistään 22.9.2021.


Koulutuksen hinta: 75 e/hlö + alv 24 %


Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena. Koulutukseen otetaan enintään 20 ilmoittautunutta. Koulutus toteutetaan, jos ilmoittautujien määrä on vähintään kymmenen.

Hyvä rehtori tai opettaja

Koulu on oppiva yhteisö, joka kannustaa kaikkia jäseniään oppimaan.


Oppivan yhteisön toimivat rakenteet ja käytänteet luovat hyvinvointia ja auttavat jokaista kasvamaan täyteen mittaansa.


Kouluttajana pidän tärkeänä uskallusta, uudistumista ja uteliaisuutta.


Uskallus tarkoittaa minulle rohkeutta kokeilla uutta ja erilaista sekä sietää uuden oppimiseen liittyvää epävarmuutta.


Uudistuminen merkitsee kouluyhteisön vahvuuksien tunnistamista ja puhaltamista täyteen liekkiin.


Uteliaisuus merkitsee avointa ja aktiivista asennoitumista uudistumiseen.


Tuon ammattitaitoni tueksenne teidän kouluyhteisönne kasvuun.

Uudet koulutukset

pexels-cottonbro-4100486
Restoratiivinen kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on perusopetuksessa ensisijainen tapa puuttua oppilaiden epäasialliseen käyttäytymiseen. Koulutus tarjoaa kasvatuskeskusteluun toimintamallin, jossa painottuvat restoratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja taitopedagogiikka.

Ota yhteyttä
pexels-shvets-production-7176219
Kouluneuvottelu kodin ja koulun yhteistyössä

Kouluneuvottelu on kodin ja koulun yhteistyöhön soveltuva toimintamalli, jossa keskeistä on oppilaan osallisuus sekä taitopedagoginen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Kouluneuvottelussa luodaan dialogisen kasvatuksen hengessä yhteinen ymmärrys oppilaan koulunkäynnin haasteista ja tukemisesta.

Ota yhteyttä
pexels-fauxels-3184308
Ryhmäsovittelu koulun oppilasryhmissä

Ryhmäsovittelu on restoratiivinen toimintatapa, jolla ratkaistaan sovittelun keinoin oppilasryhmissä esiintyviä ristiriitoja. Ryhmäsovittelu rakentuu oppilaiden osallisuuden, avoimen keskustelun, psykologisen turvallisuuden, puolueettomuuden ja ratkaisukeskeisyyden varaan.

Ota yhteyttä

Tilaa koulutus

Tarjoan koulutusta perusopetuksen opettajille, johtoryhmille ja rehtoreille.

Tulen myös tueksenne koulunne kehittämisprosessiin.

Valmiiden koulutuspakettien lisäksi räätälöin koulutuksia ja kehittämistyötä koulunne tarpeiden mukaan.

Koulutus voidaan järjestää koulullanne tai etäyhteyksien avulla.

Sari
Räätälöity VESO-koulutus

Tarjoan koulunne tarpeita vastaavia koulutuksia esimerkiksi seuraavista aiheista: arviointi, monialaiset oppimiskokonaisuudet, laaja-alainen osaaminen ja taitopedagogiikka, kotiryhmätyöskentely, yhteisöllinen ja tutkiva oppiminen, murrosikäisen kohtaaminen, restoratiivinen kasvatuskeskustelu tai kiusaamiseen puuttumisen malli.

Ota yhteyttä
pexels-andrea-piacquadio-3761504 kopio
Tehdään arvioinnista helppoa

Tuntuuko, että perusopetuksen uudistunut arviointi on sekavaa ja vaikeaa? Tässä koulutuksessa saat selkeän käsityksen arvioinnin tehtävästä, käsitteistä ja toteuttamisesta. Saat myös vinkkejä käytännön arviointityöhön. Tehdään arvioinnista helppoa!

Ota yhteyttä
pexels-max-fischer-5212687 kopio
Yhteisöllinen oppiminen luo hyvinvointia ja osallisuutta

Miten lisätä oppilaiden osallisuutta ja hyvinvointia opetuksessa? Yhteisöllisessä oppimisessa oppilas on oppimisen omistaja ja oppimisprosessin aktiivinen toimija. Yhteisöllinen oppiminen lisää kokonaisvaltaisesti osallisuutta ja hyvinvointia opetuksessa.

Ota yhteyttä
pexels-yan-krukov-8613146 kopio
Alkuluokkatoiminta - eheä alku lapsen koulupolulle

Suunnitellaanko koulussanne tai kunnassanne joustavan esi- ja alkuopetuksen aloittamista? Haluatteko kehittää jo aloitettua alkuluokkatoimintaa? Koulutus mahdollistaa alkuluokkatoiminnan suunnittelun ja kehittämisen asiantuntijan tuella.

Ota yhteyttä
pexels-mentatdgt-1311518 kopio
Restoratiivisella kasvatusotteella hyvinvointia kouluyhteisöön

Koulutus auttaa kehittämään kouluusi kasvatuskeskustelun ja kouluneuvottelun ympärille rakentuvan toimintamallin, joka lisää monipuolisesti osallisuuden kokemusta, kodin ja koulun yhteistyötä ja kouluyhteisön hyvinvointia.

Ota yhteyttä
9. matto alustana 3-4.lk 2 kopio
Toiminnalliset työtavat avoimissa oppimisympäristössä

Muuntuvat ja avoimemmat oppimisympäristöt haastavat kouluja pedagogiseen muutokseen. Koulutus antaa opettajille valmiuksia valita tarkoituksenmukaisia ja turvallisuutta luovia työtapoja uusissa oppimisympäristöissä sekä työkaluja oppilaiden työskentelyn ohjaamiseen.

Ota yhteyttä
yhteisopettajuus kopio
Yhteisopettajuus alakoulussa

Yhteisopettajuus on opetuksen laatua ja työhyvinvointia edistävä työtapa, jossa oppiminen on monimuotoista ja oppilaan yksilöllisiä tarpeita huomioivaa. Yhteisopettajuudessa opetuksen ja koulun toiminnan kehittäminen on luontevaa. Koulutuksesta saatte monipuoliset eväät aloittaa yhteisopettajuus tai pääsette kehittämään jo aloitettua yhteisopettajuutta.

Ota yhteyttä
pexels-jan-kopřiva-3581981 kopio
Laaja-alainen osaaminen ja taitopedagogiikka

Tuntuvatko laaja-alaisen osaamisen taidot irrallisilta opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa? Koulutus antaa valmiuksia soveltaa taitopedagogiikkaa käytännön opetuksessa ja koulun arjessa. Tehdään laaja-alaisesta osaamisesta luonteva osa koulun arkea!

Ota yhteyttä
pexels-alena-darmel-7742817 kopio
Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat parhaimmillaan oppimisen iloa lisääviä ja koko kouluyhteisöä innostavia kokemuksia. Koulutus selkeyttää monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteita ja tarjoaa erilaisia malleja oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen omassa koulussanne.

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja tai pyydä tarjous

Kaikki koulutukset voidaan järjestää joko koulullasi tai etäyhteyksien avulla.

Kunkin koulutuksen sisältö ja kesto ovat räätälöitävissä koulusi tarpeiden mukaisesti.

Soita, lähetä sähköpostiviesti tai täytä alla oleva lomake.

Lomakkeessa pakolliset kohdat on merkitty tähdellä (*).

IMG_3613 kopio 3 2


EDUSARI

Sari Kähkönen, KM, kehittäjäopettaja

Kouluttaja ja pedagoginen asiantuntija

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edusari.fi

Puhelin: +358 50 324 9840
Y-tunnus: 3224700-8